Utbyggerne

Sørbøhagane består av 12 delfelt. Det er utbyggerne Sandnes tomteselskap, Solon Eiendom, OBOS Block Watne, Øster Hus og Optimera som samarbeider om utvikling og utbygging av området. Solon Eiendom, OBOS Block Watne og Øster Hus har hele prosessen med utvikling og salg av boliger til sluttkjøper.

Sandnes tomteselskap og Optimera står selv for utvikling av tomtene. Deretter selger Sandnes tomteselskap byggeklare tomter og felt til utbyggingsfirmaer, mens Optimera selger byggeklare tomter til sine byggmester- og entreprenørkunder, som selv oppfører og selger sine boliger til sluttkjøper. Trykk på utbyggernes logoer nedenfor for å vite mer.