Utbyggerne

Sørbøhagane består av 14 delfelt. I det første delfeltet, Lerkehagen, samarbeider de fem aktørene om utvikling av tomter og boliger. Deretter får de fem aktørene ansvar for sine delfelt. I delfeltene til Kruse Smith Eiendom, Block Watne og Øster Hus har disse hele prosessen fra utvikling av tomter til salg og bygging av boliger til sluttkjøper.

I delfeltene til Sandnes tomteselskap og Optimera står disse for utvikling av tomtene. Deretter selger Sandnes tomteselskap byggeklare tomter og felt til utbyggingsfirmaer, mens Optimera selger byggeklare tomter til sine byggmester- og entreprenørkunder, som selv oppfører og selger sine boliger til sluttkjøper. Trykk på utbyggernes logoer nedenfor for å vite mer.