Øster Hus

Øster Hus har siden starten i 1974 vokst til å bli Rogalands største boligbygger, og eies av brødrene Njål og Cato Østerhus. Øster Hus har tradisjonelt bygget eneboliger på kundens egen tomt, men virksomheten dreier seg nå i stor grad om prosjektutvikling i form av eneboliger, rekkehus og leiligheter i Stavanger- og Sandnes-regionen og Jæren for øvrig.

http://www.oster-hus.no/