Sandnes tomteselskap KF

Sandnes tomteselskap er et kommunalt foretak eid av Sandnes kommune med visjon om å være pådriver, tilrettelegger og medspiller for å bygge den gode by Sandnes.

Sandnes tomteselskap opererer på vegne av kommunen i alt som har å gjøre med tilrettelegging og salg av tomter. Sandnes tomteselskap kjøper arealer av grunneiere, regulerer og tilrettelegger disse for utbygging, for så å selge byggeklare boligtomter til privatpersoner og felt for mer konsentrert utbygging til utbyggingsfirma. Tomter til offentlig formål selges til kommunen.

www.sandnes-tomteselskap.no