Optimera

Optimera har en sterk markedsposisjon i Norge innen salg av trelast og byggevarer, og er samtidig en betydelig aktør innen tomteutvikling - uten å bygge et eneste hus.

Optimera Tomteutvikling tilrettelegger og igangsetter boligfelt for utbygging, både lokalt og nasjonalt. Virksomhetens oppgave er å være en drivende kraft, sette prosjektene i gang og invitere små og store proff-kunder til å delta, samtidig som vi er garantist overfor kommuner og grunneiere.

Bygging og salg til sluttkjøper skjer i regi av Optimeras byggmester- og entreprenørkunder.

www.optimeraproff.no