B06-B07: Utsolgt

Feltene B06 og B07 ligger fint plassert mellom Sørbø barnehage, Sørbø skole og grøntområdet langs Stokkalandsvatnet. Her finner du nye eneboliger i rekke, rekkehus og leiligheter. De første beboerne flyttet inn på feltet sommeren 2014. Kruse Smith og Block Watne har bygd ut den midtre og nederste delen av feltet, mens utbyggere som har kjøpt tomter av Optimera har bygd ut den øvre delen.

På feltet er det et sentralt og spennende lekefelt som gir rom for allsidig lek og sosialt samvær. I tillegg finner du flere mindre lekeplasser rundt på feltet.