Block Watne

Block Watne har sitt utspring fra Sandnes der Martin Larsen grunnla sin sagbruksvirksomhet i 1872. Virksomheten ble senere overtatt av Gabriel Block Watne som forandret navnet på bedriften til G. Block Watne AS.

Block Watne er i dag en av Norges ledende boligbyggere, og bygger boliger for folk flest. Virksomheten omfatter kjøp og utvikling av tomteområder, samt utbygging og salg av boliger for privatmarkedet. Block Watne leverer årlig mer enn 1000 nye boliger.

www.blockwatne.no