OBOS Block Watne

Det å kjøpe bolig er et stort steg og ofte en del av et nytt kapittel i livet. OBOS Block Watne har lang erfaring og bygger hver bolig fra grunnen av, slik at du skal få det godt i ditt nye hjem.

OBOS er en medlemsorganisasjon med over 500 000 medlemmer. I over 90 år har OBOS skaffet medlemmene bolig, samt forvaltet disse på en trygg måte. Block Watne ble en del av OBOS-konsernet i 2014.

www.blockwatne.no