HUP 1: For salg

Dette feltet skal bygges ut med ca. 100 leiligheter og butikk.

I tillegg vil feltet også ha tomter til offentlige formål, som boliger som skal bygges ut av kommunen, bo- og aktivitetssenter og kirke. Formålene på de offentlige tomtene kan bli endret, og det er foreløpig usikkert når disse vil bli bygd ut.

Det er Sandnes tomteselskap som har kjøpt tomtene til leilighetsbyggene på feltet.

Opparbeidelsen av infrastrukturen er godt i gang, og i løpet av 2019 vil Norgesgruppen bygge butikk på den delen av tomten som ligger nærmest rundkjøringen i Hoveveien.