B13: Utsolgt

Feltet B13 ligger ned mot Høylandsånå og grøntdraget langs motorveien.

Dette feltet består av eneboliger i kjede og rekkehus, og bygges ut av Kruse Smith Eiendom, Block Watne og Øster Hus. Infrastrukturen er ferdigstilt, og mellom de to husrekkene er det et stort grøntareal med lekeapparater og sittegrupper.