B10: Utsolgt

Feltet B10 ligger fint til ned mot grøntdraget som grenser til turveien som går langs Stokkalandsvatnet.

Her har Sandnes tomteselskap gjennom prosjektkonkurranse og rene tomtesalg solgt tomtene til utbyggerne som bygger boligene.

Infrastrukturen på feltet er ferdig opparbeidet, og her finner du to attraktive lekeplasser for de minste.