B09: Utsolgt

Feltet B09 ligger solvendt, i skråningen ned mot Stokkalandsvatnet og er bygd ut med rekkehus og eneboliger.

Sandnes tomteselskap har hatt to prosjektkonkurranser for rekkehusbebyggelsen. Feltet ble ferdigstilt våren 2016 og de første flyttet inn i de påfølgende sommermåneder.

I dette feltet finner du flere innbydende lekeplasser – perfekte til både opphold og lek.