B08 og B12: Utsolgt

Utsolgt

Infrastrukturen med vei, vann og avløp og grøntanlegg er ferdigstilt..

Optimera skal bygge BF2.1. Øster Hus skal bygge på BK1, BF2.2, BF3, BF4.1, BF 4.2, BK 6, BK7 og BK10. BF5, BF8 og BF9 er grunneiertomter.