B05: Lerkehagen: Utsolgt

Delfelt B05 har fått navnet Lerkehagen, og dette var det første delfeltet som ble bygd ut i Sørbøhagane. Gode grøntområder er også ferdige og tatt i bruk. Blant disse er interne lekeplasser på feltet med spennende lekestativer og et større felles lekeområde med bordtennis-bord, skateramper, volleyballbaner, basketballbane og en populær BMX-bane.

Lerkehagen består av eneboliger i rekke, rekkehus og leiligheter. Flere av disse grenser til friområde og mange har god utsikt i retning Bogafjell. Alle boligene er nå solgt

Block Watne, Kruse Smith Eiendom og KleppHus (nå Øster Hus) bygget og solgte boligene selv, mens Optimeras og Sandnes tomteselskaps tomter ble bygd ut etter salg til byggefirmaer og prosjektkonkurranser.