B02: For salg

Vi har nå boliger på felt B02 ute for salg. Kruse Smith Eiendom selger og bygger rekkehusene og tomannsboligene markert med grått. Øster Hus bygger tomannsboligen, B3,  og leilighetene på delfelt BB, markert med oransje.

Området ligger på høydedraget av Sørbø og ligger som nærmeste nabo til et innholdsrikt lekeområde. I dette grøntområdet finner du også historie fra krigens dager i form av ammunisjons- og mannskapsbunkerser.