B01-03: For salg

Disse to feltene skal bygges ut med i overkant av 40 rekkehus og rundt 200 leiligheter.

Opparbeidelsen av infrastrukturen er godt i gang.  Da det er snakk om mange boliger, vil utbyggingen pågå over flere år.

Det er aksjonærene i Sørbø Hove AS – det vil si Øster Hus, OBOS Block Watne, Optimera og Sandnes tomteselskap  – som har tomter på feltet.

Det er rekkehusene som først legges ut for salg.