Velkommen til Sørbøhagane!

Her, på Sørbø like ved Stokkalandsvatnet i Sandnes, skal det bygges cirka 870 nye boliger mellom 2011 og 2025. De første boligene er innflyttet, og flere er under bygging. Bak dette omfattende utbyggingsprosjektet står Sandnes tomteselskap, Optimera, OBOS Block Watne, Solon Eiendom og Øster Hus.

I Sørbøhagane skal alle kunne bo – førstegangsetablerere, små og store familier, eldre og enslige unge. Området er regulert til en fin miks av boligtyper som eneboliger, eneboliger i kjede, rekkehus og leiligheter.

Sørbøhagane blir et godt planlagt og gjennomtenkt boligområde med særdeles spennende grøntområder. Store deler av boligene og uteområdene blir tilrettelagt i henhold til prinsippene om universell utforming. Fordelt rundt på området kommer blant annet kunstgressbane, BMX-bane, sandvolleybaner, treningsapparater og mange lekeplasser.

Det er bygd to barnehager på feltet , og i planen for området er det satt av plass til butikk, kirke og bo- og aktivitetssenter.